You Are Here: Home » Posts tagged "Поповић"

Племе Цетиње – порекло становништва

Као племе, Цетиње се први пут помиње код Марјана Болице 1614. године, у његовом попису црногорских, брдских и малесорских племена, рађеним у форми извештаја млетачкој влади за потребе ратовања притив Турске. Цетиње као насеље и Цетињско Поље на којем се насеље развило, добили су назив по ранијој речици Цетињи која је некад текла кроз поље (временом је нестала у карству). Порекло и значење назива нису сасвим ...

Read more

Порекло презимена, село Валевац (Књажевац)

Порекло становништва села Валевац (по књизи Валевци),  општина Књажевац – Тимочки округ. Према књизи Маринка Станојевића „Тимок“. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у долини Бучјанске Реке, скоро на самом ушћу Зубетинске или Зубетиначке Реке у Бучјанску Реку. Кроз село протичу две реке, обе су врло бујне, особито Зубетиначка, чије је корито врло плитко те чим река надође вода се излив ...

Read more

Порекло презимена, село Ботуња (Брус)

Порекло становништва села Ботуња, општина Брус - Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се простире по биластој коси, правца северисток-југозапад, која једним делом пада према центру Жупе а другим према долини Лесеновачке Реке. На обе стране простиру се виногради, њиве и воћњаци, којима се Ботуње одликује. Земље и шуме. На д ...

Read more

Порекло презимена, село Лесеновци (Александровац)

Порекло становништва села Лесеновци (по књизи Лесеновце), општина Александровац - Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је на ободу Жупе, скривено као орловско гнездо, у малом проширењу између брда , на месту где у Вратарницу утичу два потока. Земље и шуме. Шумовите косе које се спуштају до речне равни носе називе: Туцањ, Г ...

Read more

Племена и порекло братстава Црмнице

  Црмница је једна од четири нахије Старе Црне Горе. На северу се граничи са Ријечком нахијом, западном и југозападном страном, која чини природну планинску границу, са приморским племенима Брајићима и Паштровићима, и на југозападу делом са Спичом, на југу са Крајином (Зупци, Шестани и Сеоце), а својом источном страном Црмница се спушта према Скадарском језеру. У Црмници постоји седам племена. Становни ...

Read more

Порекло презимена, село Брњак (Зубин Поток)

Порекло становништва села Брњак, општина Зубин Поток. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Једно од највећих села Ибарског Колашина, простире се у сливу Брњачке Ријеке, која истиче испод огранака планине Мокре. У ову се речицу баш у средини села стичу неколико притока: Ћуковачки Поток, Р ...

Read more

Порекло презимена, село Читлук (Зубин Поток)

Порекло становништва села Читлук, општина Зубин Поток. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село Читлук на тераси између Дубоког Потока и Чардачине, својим именом показује да је било беговски посед. Али првобитно насеље данашњег становништва није било овде, него у брду на малој заравни, ...

Read more

Порекло презимена, село Велика Врбница (Александровац)

Порекло становништва села Велика Врбница, општина Александровац - Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази у изворишном току Вратарнице. Мањим делом је смештено у уској речној равни а већим на пространим површима. Воде. Велика Врбница обилује изворском водом. Главни извори су у Клисури, али их има и у другим крајевим ...

Read more

Порекло презимена, село Кожетин (Александровац)

Порекло становништва села Кожетин, општина Александровац - Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Кожетин заузима повољан географски положај, између побрђа и равни. Лежи на излазу две речне долине у раван. Одатле је користио згодне везе са залеђем и две пољопривредне површине; једну у равни а другу у побрђу. Старине о селу. На је ...

Read more

Братства и породице које су некад живеле у Пиви

Попис братстава и породица које су некад живеле у Пиви, према студији "Пива" Обрена Благојевића, објављеној 1971. године. Одабрао и приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Кретање становништва одувијек је био један сталан процес, свуда, па и у Пиви. Као што смо из претходног излагања видјели, у њу су се са разних страна, истина у мањем броју, досељавале све нове и нове породице, односно по ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top