You Are Here: Home » Posts tagged "mandić"

Poreklo prezimena, selo Duboka (Jagodina)

Poreklo stanovništva sela Duboka, grad Jagodina – Pomoravski okrug. Prema knjizi Stanoja Mijatovića „Resava“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela. Duboka je na neravnoj uzvišici. Na istočnoj strani sela je Duboki Potok a na zapadnoj Rajkin Potok. Vode. Glavni izvori u selu su: Milenkov, Simonov i Rajkin Kladenac. Zemlje i šume. Delovi seoskog atara su: Veliki Branik (tu je utrina), ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Bagrdan (Jagodina)

Poreklo stanoništva naselja Bagrdan, grad Jagodina – Pomoravski okrug. Prema knjizi Stanoja Mijatovića „Belica“. U knjizi su posebno opisani Bagrdan selo i Bagrdan varošica. Bagrdan selo: Položaj sela. Kuće ovog sela su u ravnici pored donjeg toka Račničke Reke i Osanice. Obe reke čine štetu prilikom izlivanja iz korita. Kroz selo prolazi Carigradski put Jagodina – Bagrdan i dalje. Vode. Pije se bunarska voda. Ze ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jezero (Vučitrn)

Poreklo stanovništva sela Jezero, opština Vučitrn (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je postalo od kolonije koja se formirala između 1921. i 1928. godine. Rejon ovog sela je pripadao Okraštici. Ime mu je dato po jezercima i barama kojih je bilo dvanaest, a sad ostala samo dva, jer su ih kolonisti isušili. Selo je na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lađevci (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Lađevci, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radomira Ilića „O ljubićskim selima“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Od Kotlenika ka Moravi odvaja se više bočnih kosa, koje su ispresecane vrlo dubokim jarugama, kojima obično teče kakav potočić. Po stranama dveju takvih kosa prostire se jedan deo Lađevca. Drugi deo se nalazi u strani samog Kotlenika. Treći ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Čitluk (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Čitluk, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Čitluk, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 4 sela: 1.Čitluk, kuća 86, duša 608 2.Strigova, kuća 67, duša 453 3.Pobrđani, kuća 32, duša 239 4.Kalenderi, kuć ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Dvorište (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Dvorište, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Dvorište, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 4 sela: 1.Dvorište, kuća 82, duša 493 2.Murati, kuća 20, duša 124 3.Gradina, kuća 52, duša 308 4.Kriva Rijek ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Kostajnica (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Kostajnica, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Kostajnica, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 5 sela: 1.Kostajnica , 89 kuća, 519 duša 2.Mrakodol, 48 kuća, 295 duša 3.Petrinja, 64 kuće,411 duša 4.Babinac, 50 kuća ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Svodna (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Svodna, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Svodna, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 2 sela: 1.Svodna, kuća 83, duša 562 2.Devetaci, kuća 15, duša 120 Paroh Trivun Lazarević. Parohija crkve nema. Ima kuća 98, duša 682 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jadranska Lešnica (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Jadranska Lešnica (po knjizi Lješnica), grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj ma(ha)la u selu. Uvala je na prisojnoj strani doline Uvale. Vratačka Mala je na rtovima pinosavske površi između pomenute doline i Vratačkog Potoka. Srednja Mala je takođe na pinosavskoj p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Draginac (Loznica)

Poreklo naselja Draginac, grad Loznica – Mačvanski okrug.  Stanje s početka 20. veka. Iz knjige Borivoja Milojevića „Rađevina i Jadar“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj naselja. Draginac se razvio oko crkve (Jarebička Crkva) i u mnogome je središte javnog života za nekoliko sela na obema stranama doline Jadra. Ova varošica leži uglavnom na jednoj poširoj terasi. Tip naselja. Manji deo Dra ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top