You Are Here: Home » Posts tagged "Љубомир Павловић"

Прича о белегу Јовице Милутиновића у селу Санковић

Чланак објављен у Гласнику Међуопштинског историјског архива Ваљево, бр. 25, 1990. године, стр. 46-47   Камени споменик - белег величине 0,40 х 0,50 х 2,00 м смештен у колубарском селу Санковићу подигао је кнез Јовица Милутиновић у родном месту. На њему је исписана посвета и имена Јовициних предака све до средине XV столећа. С обзиром да се народ у оним тешким временима робовања скоро искључиво ослањао ...

Read more

Порекло презимена, село Кремна (Ужице)

Порекло становништва села Кремна, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај и тип села, воде, земље и шуме. Кремна је чисто планинско село. Од запада и нешто са севера диже се Тара, чији се Милошевац види са сваког ...

Read more

Порекло презимена, село Биоска (Ужице)

Порекло становништва села Биоска, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај и тип села, воде, земље и шуме. Западно од Стапара је високо брдско село Биоска. Докле су Стапари малим делом на Пониквама, дотле је сва ...

Read more

Порекло презимена, село Стапари (Ужице)

Порекло становништва села Стапари, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај и тип села, земље и шуме. Јужно од Јелове Горе до Ђетиње простире се високо брдско село Стапари. Средином села тече речица Сиљевац и дел ...

Read more

Порекло презимена, село Бухар (Ужице)

Порекло становништва села Бухар, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај и тип села, земље и шуме. Бухар је низ ужичку Коштицу, која испод Града пада у Ђетињу. Коштица извире у Чаковини на Јеловој Гори и ...

Read more

Порекло презимена, село Дубоко (Ужице)

Порекло становништва села Дубоко, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај и тип села, земље и шуме. Северно од Татинца низ Дубоко изнад Метаљке у Карану и Гостиници налази се ново село Дубоко. Речица Дубо ...

Read more

Порекло презимена, село Крчагово (Ужице)

Порекло станoвништва села Крчагово, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Јужно и источно од Ужица, коме и већи део источног ужичког атара спада, јесте село Крчагово. Село је са обе стране Ђетиње ...

Read more

Порекло презимена, село Татинац (Ужице)

Порекло становништва села Татинац, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Положај и тип села, земље и занимање становништва. Татинац је северо-источно од Ужица при изворима ужичког Липског Потока. Липски Поток по ...

Read more

Порекло презимена, насеље Севојно (Ужице)

Порекло становништва насеља Севојно, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај и тип насеља, земље. Севојно је са обе стране Ђетиње у присоју Трешњице, од Крчагова одвојено косом Виловинама. Има правилан круг, сред ...

Read more

Порекло презимена, село Горјани (Ужице)

Порекло становништва села Горјани, град Ужице – Златиборски округ. Према књизи Љубомира, Љубе Павловића, „Ужичка Црна Гора“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 19) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXXIV), Земун 1925. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај, тип села и земље. У присоју Шенгоља дуж Ђетиње на њеној левој страни, а према Потпећи нешто мало на десној страни је село Горјан ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top