You Are Here: Home » Zavičaj

Zavičaj

Poreklo prezimena, parohija Omarska (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Omarska, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Omaška (Omarska), protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija Omaška sa 2 sela: 1. Omaška, kuća 80, duša 530 2. Lamovice (Lamovita), kuća 68, duša 481 Paroh Ilija Pavlović (Babić), ka ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Jelićka (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Jelićka, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Jelići (Jelićka), protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 4 sela: 1. Jelići, kuća 76, duša 627 2. Niševići, kuća 50, duša 367 3. Radosaoska, kuća 40, duša 337 4. Melina, kuća 5 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Marićka (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Marićka, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Marićka, protoprezviterat prijedorski Parohija sa 3 sela: 1.Marićka, kuća 75, duša 552 2.Krivaja, kuća 44, duša 434 3.Sratinska, kuća 22, duša 186 Paroh Gavro Stojnić. Parohija, crkva hr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Busnovi (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Busnovi, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Busnovi, protoprezviterat prijedorski Parohija sa 4 sela: 1.Busnovi, kuća 87, duša 625 2.Tomašica, kuća 43, duša 395 3.Marići, kuća 31, duša 223 4.Krivaja, kuća 4, duša 43 Paroh Gavro Ko ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Rakelić (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Rakelić, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Rakelić, protoprezviterat prijedorski (Prepis)   Parohija sa 6 sela: 1.Rakelić, kuća 41, duša 400 2.Miljakovci, kuća 38, duđša 332 3.Gaćani Begini, kuća 12, duša 87 4.Gaćani D ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krajišnici (Loznica)

Poreklo stanovništva sela (po knjizi zaseoka) Krajišnici, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1903. godine. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo (zaseok) Krajišnici nalazi se u oblasti reke Jadra, srezu jadranskom i opštini lozničkoj. Ovo selo je prema kazivanju meštan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jugovići (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Jugovići, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1903. godine. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Jugovići je u oblasti Jadra, okrug podrinjski, srez jadranski, opština badanjska. Selo Jugovići je na prisojnoj strani gde počinje Iverak a između ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Joševa (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Joševa, grad Loznica – Mačvanski okrug. Stanje iz 1902. godine. TriIz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Joševa je u okrugu podrinjskom, srez jadranski, opština iverska, u podnožju Cera. Selo je na prisojnoj strani a vrlo mali deo je na osojnoj. Selo ima ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarebice (Loznica)

Poreklo stanovništva sela Jarebice, grad Loznica – Mačvanski okrug. Iz knjige Vidosave Nikolić-Stojančević „Rađevina i Jadar“ u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Jarebice su u oblasti Jadra, okrug podrinjski, srez jadranski, opština jarebička. Selo Jarebice leži na pet kosa, koje počinju od Iverka i postepeno se spuštaju ka Jadru. Na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lipnica (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Lipnica, grad Čačak. Istraživanje Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljeno u Čačanskom glasu 8.aprila 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović. Beležimo najpre legendu o nazivu sela: Ikonija, supruga bana Milutina, imala je, kraj ovećeg izvora, letnjikovac, oko koga su bile zasađene divlje lipe. Kažu da je u vreme cvetanja lipa dovodila ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top