You Are Here: Home » Trag » Crkvene knjige

Crkvene knjige

Spisak svih crkvenih knjiga u Državnom arhivu u Gospiću (Lika)

Portal Poreklo objavljuje popis matičnih knjiga župa i parohija koje se čuvaju u Državnom arhivu u Gospiću (Lika), gde su i dostupne svim istraživačima   Gospić pravoslavni Matična knjiga rođenih Parohije Gospić 1885-1940. Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Gospić 1885-1940. katolici Matica krštenih (rođenih) Gospić 1858-1873. Matica rođenih Gospić 1874-1890. Matica vjenčanih Gospić 1858-1873. Mati ...

Read more

Knjiga krštenih za parohiju Gornje Vrhovine iz 1856. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak upisanih u knjigu krštenih iz parohije Gornje Vrhovine iz 1856. godine. Parohija Gornje Vrhovine - 1856. godina Hram crkve Svetog oca Nikolaja u Vrhovinama paroh Vasilije Mašić i kapelan Stefan Kukić Parohiju čine Vrhovine i Gornje Vrhovine (nekad Crna Vlast), Babin Potok (Donji i Gornji), Rudopolje i Turjanski Knjiga krštene dece za 1856. godinu Turjanski: Ara ...

Read more

Knjiga krštenih za parohiju Vojnić iz 1826. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak upisanih u knjigu krštenih iz parohije Vojnić iz 1826. godine. Parohija Vojnić Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Vojniću Kapelan Mihajlo Gaćeša Knjiga krštenih za 1826. godinu Parohiju sačinjavaju mesta: Vojnić, Vojišnica, Knežević Kosa, Živković Kosa, Jurga, Kokirevo, Krivaja, Ključar, Kolarić, Radonja Inđija, Simeona i Stane Novaković, Vojišnica, kum Jova ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Tomu (Tomindan)

Srpski rodovi koji slave Tomindan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija)     A / B Božanić V Vidaković G / D / Đ / E Erkalović Ž Žegarac Z / I / J / K Kopun, Kragujević, Krivaja, Krneta, Krnetić, Kukrik (Kukrika) L Lađević LJ / M Malivuk, Malivuković, Medaković, Metikoš, Mecić, Mikanović, Milinković N Nikšić NJ / O / P Pilipović, Poznanović R Radojičić, Rašinac S Savić, Se ...

Read more

PROTOPREZVITERAT BUDAČKI – II (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871.   PAROHIJE 8. Buhača, parohija III. razreda, 5 sela: Buhača, Begovac, Vališ - Selo, Cetin, Cetinski Varoš; 1 crkva u Buhači Sv. Petra i Pavla. Paroh: Filip Pajić, administrator. Broj duša 1346, kuća 125, bračnih parova 321, udovih 42, vjenčanih parova 10, rođenih 74, umrlih 101. 9. ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Panteliju (Pantelijevdan)

Srpski rodovi koji slave Pantelijevdan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija)   A / B Briševac (Brišević), Brodić V Vučinović G / D Dakić, Dević Đ / E / Ž / Z / I / J Jakšić K Karan, Korasić, Kosić L Lapčević LJ / M Milikšić, Milić, Milišić N / NJ / O Obradović P / R Radanović, Rudić, Runjajić S Samardžija, Samardžić, Sasenović, Sogonić, Sužnjević T Tadić, Timarac, Tremošljanin Ć / ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Stefana Dečanskog (Mratindan)

Srpski rodovi koji slave Mratindan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija) A Agbaba B Babić, Bekić, Bolić, Borota, Brkić, Budimlija V Veronika, Vujičić G Galogaža D Damjanić, Delić, Demić, D(i)jaković, Drakula, Drakulić Đ / E / Ž Žunić Z / I / J Jovanović, Juras K Kalambur, Kalember, Keča, Kirilović, Kovačević, Korizma, Kosovac, Krajišnik, Kuzmanović L / LJ / M Mandić, Marjanović, M ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Đurđa (Đurđevdan)

Srpski rodovi koji slave Đurđevdan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija) A Abramović (Avramović), Adamović, Ajduković, Alagić, Alinčić, Aluga, Ananić, Andasura, Anđelić, Antonić, Arbutina, Ardala, Acketa, Adžibaba, Adžić B Babić, Badrić, Bađa (Badža), Baždar, Ba(j)ić, Bakić, Balać, Balta, Baltić, Balčin, Baljak, Banda, Bandur, Barak, Barać, Barbir, Basara, Basarić, Batinić, Batinica, ...

Read more

PROTOPREZVITERAT BUDAČKI – I (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871.   PAROHIJE 1. Tušilović, parohija III. razreda, 5 sela: Tušilović, Cerovac, Brezova Glava, Okić, Zimić; 1 crkva u Tušiloviću Sv. Ilije. Paroh: Petar Velimirović. Broj duša 1172, kuća 102, bračnih parova 237, udovih 44, vjenčanih parova 7, rođenih 52, umrlih 63. 2. Donji Budački, paro ...

Read more

PROTOPREZVITERAT PLAŠČANSKI – II (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871.   PAROHIJE 8. Primišlje, parohija I. razreda, 3 sela: Gornje Primišlje, Tržić Primišljanski, Zečev Varoš; 1 crkva u Primišlju Duhovska. Paroh: Josif Momić; lični kapelan: Marko Milojević. Broj duša 2299, kuća 235, bračnih parova 513, udovih 72, vjenčanih 22, rođenih 105, umrlih 83. 9. Mo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top