You Are Here: Home » Аутори » Бранко Тодоровић

Порекло становништва села Кожухе (Град Добој)

ПИШЕ: Добрила Бјелић Породице које данас живе на подручју Кожуха, ради боље прегледности, даћемо азбучним редом при чему ћемо изнијети до сада забиљежена казивања о поријеклу, уз напомену да систематска истраживања нису вршена, а до сада доступни писани извори су врло оскудни. Основни кориштен извор су два Домовника и једна књига рођених парохије Кожуха. На жаост, до првог Домовника нисмо успјели доћи. Неке ...

Read more

Срби у Бати (Мађарска)

Бата (мађ. Százhalombatta) је сеоско насеље јужно од Будима. Срби су га почели насељавати у доба османлијске власти, а припадало је Паша-санџаку (Будиму). У XVII веку постојала је у Бати мања православна богомоља, коју су опслуживали путујући калуђери и свештеници из будимског Табана. Изгледа да је насеље крајем XVII века опустело. За време Велике сеобе (1690) неколико српских породица зауставило се у Бати, ...

Read more

Презимена и крсне славе у Парохији српско-грапској према попису домаћинстава из 1911. године

ПРИПРЕМИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић Године 1911. у Парохији српско-грапској проведен је попис домаћинстава који се у виду Домовника чува и данас у службеним просторијама Парохије српско-грапске у Грапској Доњој код Добоја (Република Српска, БиХ). Парохија српско-грапска обухватала је тада следећа села: Бушлетић, Српска Грапска (данас Грапска Доња), Турска Грапска (данас Грапска Горња), Кост ...

Read more

Срби у Шиклошу (Мађарска)

Није познато када су се Срби почели досељавати у Шиклош, али је извесно да су у подграђу и околини живели за време турске владавине, када су населили и многа места у Барањи. За време Велике сеобе 1690. године у Шиклош се доселило неколико српских породица. Међу варошима у којима ратни савет наређује војним заповедницима да 1690. сакупе Србе војнике налази се и Шиклош. Срби из Барање придружили су се главнин ...

Read more

Шеваљевићев грбовник

ПРИПРЕМИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић Imenik grbova iz knjige, koja se čuva kod gospodina I. M. Ševaljevića, načelnika makarskoga. Nobilius Virorum Bosnensium Gentilitia Stemmata: Lux ab Exemplo Ragusino Favente Ill.mo D. Ca co Junio de Sargo ejusdem Civitatis patritio, in hunc libellum transtulit Clemens Grubissich Macarensis Ragusii, Anno Salutis 1748, Die 15 Maji. Ex monumento authentico F ...

Read more

Фестетићев грбовник

ПРИПРЕМИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић У Библиотеци Матице српске чува се препис Фојничког грбовника који не помиње А. Соловјев у своме раду: Приноси за босанску и илирску хералдику. [1] А. Соловјев је истина описујући Бечки – Скоројевићев грбовник дозволио могућност да постоји још један препис Фојничког грбовника уз потребне резерве које су у случајевима када неки од преписа нису познати, и н ...

Read more

Грб Војиновића

Припремио: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић Као што је случај и са грбовима неких других продица, грб Војиновића познат је само на основу илирске хералдике. Веродостојност овог грба подложна је сумњи, у истој мери колико и веродостојност осталих грбова из Коренића-Неорића који се не могу конфронтирати са примарним археолошким, сфрагистичким и нумизматичким изворима за хералдику. На овом месту не мо ...

Read more

Грб Балшића

Грб Балшића реконструисан је на основу средњовековне сфрагистичке и нумизматичке грађе. На новцу Балшића доследно се појављује вучја глава окренута надесно и на шититу и на челенци. Облик штита и кацига преузети су са печата драчког дуке Балше из 1385. г. а круна, вук и плашт стилизовани су према представи грба на новцу Балше III. Као и у већини осталих случајева, боје грба су спорне и морале су бити реконс ...

Read more

Грб Котроманића

Припремио: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић Династија Котроманића оставила је, за наше услове, сразмерно велики број грбова. Представе на печатима, рељефима, па и на очуваној тканини, омогућиле су да се са приличном сигурношћу реконструише њихов грб. Извесну тешкоћу представља то што је готово сваки босански владар мењао и допуњавао породични грб Котроманића. Бан Стјепан II Котроманић на грбу има с ...

Read more

Грб Лазаревића

Припремио: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић У нашој науци уврежило се мишљење да је грб кнеза Лазара био шлем са бивољим роговима. На познатом рељефу из 1380. г. у Хиландару, на јужном зиду припрате кнеза Лазара, заиста се јавља овај хералдички симбол. Кацига са роговима појављује се и на Лазаревом дугмету од позлаћеног сребра и емаља, које се чува у Музеју Српске православне цркве у Београду, као ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top