Novo u digitalnoj biblioteci: Knjige dr Gorana Komara o Herceg Novom Reviewed by Momizat on . Portal Poreklo bogatiji je za novog saradnika - dr Gorana Komara, neumornog istraživača ćiriličnih dokumenata i natpisa u bokokotorskom i hercegovačkom kraju.  Portal Poreklo bogatiji je za novog saradnika - dr Gorana Komara, neumornog istraživača ćiriličnih dokumenata i natpisa u bokokotorskom i hercegovačkom kraju.  Rating: 0
You Are Here: Home » Info » Vesti » Novo u digitalnoj biblioteci: Knjige dr Gorana Komara o Herceg Novom

Novo u digitalnoj biblioteci: Knjige dr Gorana Komara o Herceg Novom

Goran-KomarPortal Poreklo bogatiji je za novog saradnika – dr Gorana Komara, neumornog istraživača ćiriličnih dokumenata i natpisa u bokokotorskom i hercegovačkom kraju. 

Dr Goran Komar poslednjih dvadesetak godina istražuje zbirke starijih ćiriličkih dokumenata iz fondova Državnog arhiva Crne Gore, Državnog arhiva Dubrovnik, Arhiva Srpske pravoslavne crkve i privatnih kolekcija. Do sada je obradio više hiljada ćiriličnih dokumenata i već broj ćiriličnih arhivskih knjiga. Poslednjih godina izučava ćirilične natpise na grobnim spomenicima istočne Hercegovine, o čemu je objavio knjigu „Stari ćirilični natpisi istočne Hercegovine (sa pregledom krstova)“, čije je drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje nedavno izašlo iz štampe.

Dr Goran Komar objavljuje u brojnim naučnim časopisima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Član je Matice Srpske i jedan od osnivača Društva Članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Godine 2003. osnovao je Društvo za arhive i povjesnicu hercegnovsku. U brojnim radovima i prilozima nastoji na rušenju teze o izmjeni etničke slike Boke Kotorske u zbivanjima Morejskog rata. Pobornik je stava o cjelovitosti i nedjeljivosti starog ćiriličnog pisma. Autor je specijalnog ćiriličnog fonta koji najpotpunije ilustruje grafiju starog ćiriličnog sistema pisma, a paleografska istraživanja izvodi na bogatom dokumentacionom nasleđu Boke i Dubrovnika. Uporni je terenski istraživač u oblastima istočne Hercegovine i Boke, gde je uspeo u iznalaženju nepoznatih ćiriličnih natpisa srednjeg veka. Za istraživački rad na polju zavičajne istoriografije dobio je Oktobarsku nagradu Herceg Novog.

Živi i radi u Herceg Novom.

Ovaj plodnosni autor značajnih knjiga i članaka, svoj izuzetan naučni doprinos posebno je dao kroz arhivska istraživanja prošlosti hercegnovskih sela, koji se ogledaju u objavljenim zbirkama ćiriličnih popisa stanovništva Topaljske komunitadi, kao i najvažnijim knjigama protokola ove srpske autonomije pod okriljem Mletačke republike. Iz ovog naučnog opusa, za početak saradnje sa portalom Poreklo, podario  nam je (u digitalnom formatu) sledeća dva izuzetna naslova:

dr Goran Komar – Hercegnovski ćirilični popisi (1750-1826)

dr Goran Komar – Knjige od vjernosti i dobrote topaljske komunitadi (1751-1806)


Komentari (1)

  • Defendor

    Dobrodošlica novom članu i pohvale za pregalački rad na istraživanju ćiriličkih natpisa u Istočnoj Hercegovini.

    Naravno, sve pohvale i za ustupljene knjige, naročito zato, jer su sad dostupne i u pretraživom formatu.

    Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top